ACCREDITATION

DUE DILIGENCE

HACCP
Good Manufacturing practices (GMP)
Ethical trade Initiatives
SIZA Registered

EVIRONMENTAL

Carbon Footprint Self Assessment

ACCREDIATIONS

GLOBALG.A.P
TESCO NURTURE
IFS BROKER

Rekordjaar vir tafeldruiwe

“Vir die eerste keer sedert deregulasie behoort ons meer as 60 miljoen 4,5kg ekwivalent kartonne druiwe te bemark,”

Pitto Kakamas